X

- همایش وکب کدینگ 1 تا 3 اسفند97 در ساری

همایش وکب کدینگ 1 تا 3 اسفند97 در ساری در تاریخ چهارشنبه، 01 اسفند 97 ساعت 16:00

سالن همایش کتابخانه اهل البیت

توجه: بلیتی که برای این همایش خریداری می کنید برای هر سه شب قابل استفاده است و شما میتوانید 3 شب دوره آموزشی با تهیه تنها یک بلیت شرکت نمایید.

گروه آموزشی این همایش سه روزه ، بعد از پایان آموزش با تشکیل گروه تلگرامی از شرکت کنندگان گرامی ، به مدت یک ماه همه روزه لغات و دروس ذکر شده را تکرار و مرور میکند تا ماندگاری آن در ذهن تثبیت شود.
ضمنا به همه شرکت کنندگان یک دیکشنری از لغات مورد نظر به عنوان هدیه داده میشود.
همچنین در این سه روز شرکت کنندگان میتوانند به صورت ٥٠ درصد تخفیف با تاکسی اسنپ جهت ایاب و ذهاب استفاده کنند
پذیرایی رایگان از مهمانها و همچنین بوفه جهت تهیه غذا و نوشیدنی هم موجود می باشد
بین آموزش زمان استراحت جهت صرف غذا و استراحت هم در نظر گرفته شده است.

سبد خرید
0 بلیت در سبد خرید شما است.
0 تومان باید پرداخت کنید.
نکات مورد توجه
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط شما می‌باشد.
  • این رنگ نماد رزرو شدن صندلی بصورت موقت توسط دیگران می‌باشد و در صورت عدم پرداخت وجه پس از ۱۵ دقیقه صندلی‌ها آزاد می‌شوند..
  • این رنگ نماد رزرو بودن صندلی است.
  • این رنگ نماد آزاد بودن صندلی است و شما می‌توانید با کلیک بر روی این نقاط مکان مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس خرید بلیت را انجام دهید.

سن

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22