وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

برنامه های جاری
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت گروه رضا رستمیان

31 تیر 01
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
جمعه، 31 تیر 01 ساعت 17:30
جمعه، 31 تیر 01 ساعت 20:30
کنسرت سنتی

کنسرت موسیقی گروه هنگام

30 تیر 01
09910516068
ساری، سالن سلمان هراتی.
پنج شنبه، 30 تیر 01 ساعت 17:00
پنج شنبه، 30 تیر 01 ساعت 20:00
تئاتر

تئاتر کسوف

27 خرداد تا 10 تیر 01
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
جمعه، 27 خرداد 01 ساعت 18:30
شنبه، 28 خرداد 01 ساعت 18:30
یک شنبه، 29 خرداد 01 ساعت 18:30
دوشنبه، 30 خرداد 01 ساعت 18:30
سه شنبه، 31 خرداد 01 ساعت 18:30
چهارشنبه، 01 تیر 01 ساعت 18:30
پنج شنبه، 02 تیر 01 ساعت 18:30
جمعه، 03 تیر 01 ساعت 18:30
شنبه، 04 تیر 01 ساعت 18:30
یک شنبه، 05 تیر 01 ساعت 18:30
دوشنبه، 06 تیر 01 ساعت 18:30
سه شنبه، 07 تیر 01 ساعت 18:30
چهارشنبه، 08 تیر 01 ساعت 18:30
پنج شنبه، 09 تیر 01 ساعت 18:30
جمعه، 10 تیر 01 ساعت 18:30
همایش

مدیریت کارآفرینی و خودسازی

10 تیر 01
09115722942
بابلسر، سالن میزبان
جمعه، 10 تیر 01 ساعت 12:30
تئاتر

تئاتر کمدی زبان اصلی

21 تا 31 خرداد 01
۰۹۳۷۰۳۱۵۶۵۹
بیرجند، آمفی تئاتر گلبانگ
شنبه، 21 خرداد 01 ساعت 19:30
یک شنبه، 22 خرداد 01 ساعت 19:30
دوشنبه، 23 خرداد 01 ساعت 19:30
سه شنبه، 24 خرداد 01 ساعت 19:30
چهارشنبه، 25 خرداد 01 ساعت 19:30
پنج شنبه، 26 خرداد 01 ساعت 19:30
جمعه، 27 خرداد 01 ساعت 19:30
شنبه، 28 خرداد 01 ساعت 19:30
یک شنبه، 29 خرداد 01 ساعت 19:30
دوشنبه، 30 خرداد 01 ساعت 19:30
سه شنبه، 31 خرداد 01 ساعت 19:30
کنسرت سنتی

کنسرت علیرضا قربانی- سمنان

29 خرداد 01
09330339744
سمنان، سالن آمفی تاتر هلال احمر
یک شنبه، 29 خرداد 01 ساعت 20:00
کنسرت سنتی

کنسرت علیرضا قربانی- دامغان

28 خرداد 01
09128323229
دامغان، سالن همایش های دانشگاه
شنبه، 28 خرداد 01 ساعت 20:00
کنسرت سنتی
نمونه اجرا

کنسرت علیرضا قربانی - ساری

25 خرداد 01
09117903100
ساری، سالن سینما سپهر
چهارشنبه، 25 خرداد 01 ساعت 17:30
چهارشنبه، 25 خرداد 01 ساعت 20:30
کنسرت سنتی

ارکستر ایرانی تبرستان

20 خرداد 01
09302505515
ساری، سالن آمفی تئاتر هلال احمر...
جمعه، 20 خرداد 01 ساعت 19:30
کنسرت محلی

کنسرت گروه خنبک و ویشه

23 اردیبهشت 01
09113264112
زیراب، سالن ارشاد زیراب
جمعه، 23 اردیبهشت 01 ساعت 18:00
کنسرت پاپ

جشن بادل شو - برنامه شاد

10 فروردین 01
09305968484
میاندرود ، سالن آمفی تئاتر هتل بادله
چهارشنبه، 10 فروردین 01 ساعت 18:00
کنسرت محلی
نمونه اجرا

جشنواره فجر -گروه میرکا محمدی

27 اسفند 00
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
جمعه، 27 اسفند 00 ساعت 20:00
کنسرت محلی
نمونه اجرا

جشنواره فجر-کنسرت گروه هزاردستان-علی اصغر رستمی

27 اسفند 00
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
جمعه، 27 اسفند 00 ساعت 18:30
کنسرت محلی

جشنواره فجر-کنسرت گروه سیلم-رحمانی -محسنی

26 اسفند 00
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
پنج شنبه، 26 اسفند 00 ساعت 20:00
کنسرت محلی
نمونه اجرا

جشنواره فجر-کنسرت گروه ماهتو-کمال محمدی

26 اسفند 00
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
پنج شنبه، 26 اسفند 00 ساعت 18:00
کنسرت محلی
نمونه اجرا

جشنواره فجر-کنسرت گروه درکالو-مسلم فهیمی

25 اسفند 00
09117903100
ساری، سالن سلمان هراتی.
چهارشنبه، 25 اسفند 00 ساعت 20:00