وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

کنسرت سنتی
یک شنبه، 29 خرداد 01 ساعت 20:00

کنسرت علیرضا قربانی- سمنان

هنردوستان گرامی در نظر داشته باشند:
۱- همراه داشتن ماسک ورعایت موارد بهداشتی حین ورود به سالن اجرا الزامی می باشد. 
۲- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامیست. از ورود افراد بی حجاب به سالن کنسرت جلوگیری میشود. 
۳- برگزارکننده در خصوص جلوگیری از ورود به سالن توسط مامورین کنترل ،نسبت به عودت بلیت بعلت رعایت نکردن موارد فوق مسئولیتی ندارد. 
29 خرداد 01
09330339744
سمنان، سمنان، میدان معلم، بلوار بسیج، سالن آمفی تاتر هلال احمر
0
موقعیت مبلغ مانده
همکف A 300000 0
همکف B 290000 0
همکف C 280000 0
همکف D 265000 0
همکف E 230000 0
همکف F 190000 0
همکف G 150000 0
همکف H 170000 0
همکف I 0 0