وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

همایش
شنبه، 22 تیر 98 ساعت 18:30
شنبه، 22 تیر 98 ساعت 21:00
یک شنبه، 23 تیر 98 ساعت 18:30
یک شنبه، 23 تیر 98 ساعت 21:00
دوشنبه، 24 تیر 98 ساعت 18:30
دوشنبه، 24 تیر 98 ساعت 21:00
سه شنبه، 25 تیر 98 ساعت 18:30
سه شنبه، 25 تیر 98 ساعت 21:00
چهارشنبه، 26 تیر 98 ساعت 18:30
چهارشنبه، 26 تیر 98 ساعت 21:00
پنج شنبه، 27 تیر 98 ساعت 18:30
پنج شنبه، 27 تیر 98 ساعت 21:00
جمعه، 28 تیر 98 ساعت 18:30
جمعه، 28 تیر 98 ساعت 21:00

سیرک بزرگ سلاطین- رودهن

توجه:

-صندلی ها فاقد شماره ردیف و شماره صندلی میباشند.

-ورود کودکان زیر 3 سال رایگان می باشد.

-غرفه مخصوص گریم برای کودکان و عکاسی با آرتیست ها و دلقک های سیرک موجود می باشد.

سیرک سلاطین باحضور گروه سربازان وطن راه یافته به مرحله نیمه نهایی عصر جدید
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل خلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی........

22 تا 28 تیر 98
09331120052
سمنان، سمنان، بلوار خرمشهر - پارک سیمرغ، پارک سیمرغ
0
موقعیت مبلغ مانده
عادی 20000 0
VIP 30000 0
ویژه 0