وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

همایش
دوشنبه، 23 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
دوشنبه، 23 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
سه شنبه، 24 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
سه شنبه، 24 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
پنج شنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
پنج شنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
جمعه، 27 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
جمعه، 27 اردیبهشت 98 ساعت 22:00

سیرک بزرگ سلاطین - قرچک

توجه:

-صندلی ها فاقد شماره ردیف و شماره صندلی میباشند.

-ورود کودکان زیر 3 سال رایگان می باشد.

سیرک سلاطین
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل حلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، مرد عنکبوتی ، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی........

23 تا 27 اردیبهشت 98
09331120052
سمنان، سمنان، بلوار خرمشهر - پارک سیمرغ، پارک سیمرغ
0
موقعیت مبلغ مانده
عادی 20000 0
VIP 35000 0
ویژه 0