وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

کنسرت سنتی
شنبه، 01 دی 97 ساعت 21:00

رسیتال ویلن پیانو-ویلن: پدرام فریوسفی-پیانو:بهنام ابوالقاسم

01 دی 97
09120175920
مازندران، ساری، میدان امام -اداره ارشاد اسلامی، سالن سلمان هراتی
0
موقعیت مبلغ مانده
A 50000 0
B 40000 0
C 30000 0
ویژه 50000 0
0