ورود به سایت با رمز یکبار مصرف


ورود به سایت با رمز ثابت

ایجاد حساب کاربری

جستجو و دریافت سریع بلیت

لینک دانلود PDF بلیت به شماره موبایل و آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

سیرک امپراطور
16 تا 28 اردیبهشت 1403
تلفن روابط عمومی: 09001112595
سالن اجرا : گیلان, لاهیجان, میدان سردار جنگل، بلوار دیلمان، بوجائیه, سالن مجموعه دهکده دکتر خاکی
A
قیمت هر صندلی 170,000 تومان
B
قیمت هر صندلی 170,000 تومان
C
قیمت هر صندلی 170,000 تومان
D
قیمت هر صندلی 170,000 تومان
E
قیمت هر صندلی 170,000 تومان

انتخاب سانس برنامه

16
اردیبهشت
یکشنبه
19:30
16
اردیبهشت
یکشنبه
21:30
17
اردیبهشت
دوشنبه
19:30
17
اردیبهشت
دوشنبه
21:30
18
اردیبهشت
سه شنبه
19:30
18
اردیبهشت
سه شنبه
21:30
19
اردیبهشت
چهارشنبه
19:30
19
اردیبهشت
چهارشنبه
21:30
20
اردیبهشت
پنجشنبه
19:30
20
اردیبهشت
پنجشنبه
21:30
21
اردیبهشت
جمعه
19:30
21
اردیبهشت
جمعه
21:30
22
اردیبهشت
شنبه
21:30
23
اردیبهشت
یکشنبه
21:30
24
اردیبهشت
دوشنبه
19:30
24
اردیبهشت
دوشنبه
21:30
25
اردیبهشت
سه شنبه
19:30
25
اردیبهشت
سه شنبه
21:30
26
اردیبهشت
چهارشنبه
19:30
26
اردیبهشت
چهارشنبه
21:30
27
اردیبهشت
پنجشنبه
19:30
27
اردیبهشت
پنجشنبه
21:30
28
اردیبهشت
جمعه
19:30
28
اردیبهشت
جمعه
21:30