ورود به سایت با رمز یکبار مصرف


ورود به سایت با رمز ثابت

ایجاد حساب کاربری

جستجو و دریافت سریع بلیت

لینک دانلود PDF بلیت به شماره موبایل و آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

شنبه 8 اردیبهشت 1403
تلفن روابط عمومی: 09112546898
سالن اجرا : مازندران, آمل, خیابان شهید بهشتی (چاکسر)، خیابان اندیشه 49، خیابان فرهنگ و هنر، جنب ناصرالحق، اداره کل ارشاد آمل - مجتمع ولیعصر(عج), سالن فرهنگ شریف اداره ارشاد
همکف
قیمت هر صندلی 250,000 تومان

انتخاب سانس برنامه

08
اردیبهشت
شنبه
21:00