وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

کنسرت سنتی
نمونه اجرا
چهارشنبه، 25 خرداد 01 ساعت 17:30
چهارشنبه، 25 خرداد 01 ساعت 20:30

کنسرت علیرضا قربانی - ساری

هنردوستان گرامی در نظر داشته باشند:
۱- همراه داشتن ماسک ورعایت موارد بهداشتی حین ورود به سالن اجرا الزامی می باشد. 
۲- رعایت حجاب و شئونات اسلامی الزامیست. از ورود افراد بی حجاب به سالن کنسرت جلوگیری میشود. 
۳- برگزارکننده در خصوص جلوگیری از ورود به سالن توسط مامورین کنترل ،نسبت به عودت بلیت بعلت رعایت نکردن موارد فوق مسئولیتی ندارد. 
25 خرداد 01
09117903100
مازندران، ساری، خیابان فردوسی ، نبش خیابان ورزش، سالن سینما سپهر
0
موقعیت مبلغ مانده
همکف 300000 0
همکف 280000 0
همکف 280000 0
همکف 260000 0
همکف 250000 0
بالکن 200000 0
بالکن 200000 0
بالکن 180000 0
بالکن 150000 0
بالکن 140000 0
همکف 0 0
ویژه 0 0
بالکن 130000 0