وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

تئاتر
شنبه، 13 مهر 98 ساعت 19:00
یک شنبه، 14 مهر 98 ساعت 19:00
دوشنبه، 15 مهر 98 ساعت 19:00
سه شنبه، 16 مهر 98 ساعت 19:00
چهارشنبه، 17 مهر 98 ساعت 19:00
پنج شنبه، 18 مهر 98 ساعت 19:00
جمعه، 19 مهر 98 ساعت 19:00
شنبه، 20 مهر 98 ساعت 19:00
یک شنبه، 21 مهر 98 ساعت 19:00
دوشنبه، 22 مهر 98 ساعت 19:00

نمایش مرهم عزیز - ساری - حضور در این نمایش رایگان است

شرکت در این اجرا رایگان می باشد.

13 تا 22 مهر 98
مازندران، ساری، میدان امام -اداره ارشاد اسلامی، سالن سلمان هراتی
0
موقعیت مبلغ مانده
0 0
A 0 0
B 0 0
C 0 0
ویژه 0 0