وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

همایش
شنبه، 10 فروردین 98 ساعت 17:30
شنبه، 10 فروردین 98 ساعت 20:30
دوشنبه، 12 فروردین 98 ساعت 17:30
دوشنبه، 12 فروردین 98 ساعت 20:30
سه شنبه، 13 فروردین 98 ساعت 17:30
سه شنبه، 13 فروردین 98 ساعت 20:30
چهارشنبه، 14 فروردین 98 ساعت 17:30
چهارشنبه، 14 فروردین 98 ساعت 20:30
پنج شنبه، 15 فروردین 98 ساعت 17:30
پنج شنبه، 15 فروردین 98 ساعت 20:30
جمعه، 16 فروردین 98 ساعت 17:30
جمعه، 16 فروردین 98 ساعت 20:30
شنبه، 17 فروردین 98 ساعت 17:30
شنبه، 17 فروردین 98 ساعت 20:30
یک شنبه، 18 فروردین 98 ساعت 17:30
یک شنبه، 18 فروردین 98 ساعت 20:30
دوشنبه، 19 فروردین 98 ساعت 17:30
دوشنبه، 19 فروردین 98 ساعت 20:30
سه شنبه، 20 فروردین 98 ساعت 17:30
سه شنبه، 20 فروردین 98 ساعت 20:30

سیرک بزرگ سلاطین-ساری ویژه عید نوروز

توجه:

-صندلی ها فاقد شماره ردیف و شماره صندلی میباشند.

-ورود کودکان زیر 3 سال رایگان می باشد.

-غرفه مخصوص گریم برای کودکان و عکاسی با آرتیست ها و دلقک های سیرک موجود می باشد.

سیرک سلاطین
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل حلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، مرد عنکبوتی ، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی........

10 تا 20 فروردین 98
09331120052
سمنان، سمنان، بلوار خرمشهر - پارک سیمرغ، پارک سیمرغ
0
موقعیت مبلغ مانده
عادی 15000 0
VIP 30000 0
ویژه 0