وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

همایش
پنج شنبه، 16 اسفند 97 ساعت 17:30
پنج شنبه، 16 اسفند 97 ساعت 20:30
جمعه، 17 اسفند 97 ساعت 17:30
جمعه، 17 اسفند 97 ساعت 20:30
یک شنبه، 19 اسفند 97 ساعت 18:00
یک شنبه، 19 اسفند 97 ساعت 20:30
دوشنبه، 20 اسفند 97 ساعت 17:30
دوشنبه، 20 اسفند 97 ساعت 20:30
سه شنبه، 21 اسفند 97 ساعت 17:30
سه شنبه، 21 اسفند 97 ساعت 20:30
چهارشنبه، 22 اسفند 97 ساعت 17:30
چهارشنبه، 22 اسفند 97 ساعت 20:30
پنج شنبه، 23 اسفند 97 ساعت 17:30
پنج شنبه، 23 اسفند 97 ساعت 20:30
جمعه، 24 اسفند 97 ساعت 17:30
جمعه، 24 اسفند 97 ساعت 20:30

سیرک بزرگ سلاطین- ساری تمدید شد

توجه:

-صندلی ها فاقد شماره ردیف و شماره صندلی میباشند.

-ورود کودکان زیر 3 سال رایگان می باشد.

-غرفه مخصوص گریم برای کودکان و عکاسی با آرتیست ها و دلقک های سیرک موجود می باشد.

سیرک سلاطین
نمایش سراسر خنده دلقک ها، نمایش معبد شائولین، آکروبات(تعادل صندلی در 8متری)، عملیات ترکینگ توسط قهرمان جهان، سرویل(تعادل حلقه لغزنده)، مرد لاستیکی، مرد عنکبوتی ، پرواز با شال در ارتفاع 10متری، خطر با 5 اره برقی روشن، عملیات چشم سوم، شعبده بازی، آتش بازی حرفه ای، نمایش اژدها چینی........

16 تا 24 اسفند 97
09331120052
سمنان، سمنان، بلوار خرمشهر - پارک سیمرغ، پارک سیمرغ
0
موقعیت مبلغ مانده
عادی 30000 0
VIP 50000 0
ویژه 0