وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

کنسرت محلی
پنج شنبه، 06 دی 97 ساعت 18:00
جمعه، 07 دی 97 ساعت 18:00

کنسرت محلی گروه ری را

06 تا 07 دی 97
09117475921
مازندران، قائمشهر، خیابان کوچکسرا، سالن حر
0
موقعیت مبلغ مانده
همکف A 35000 0
همکف B 30000 0
بالکن C 25000 0