وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

تئاتر
یک شنبه، 16 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
دوشنبه، 17 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
سه شنبه، 18 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
چهارشنبه، 19 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
پنج شنبه، 20 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
جمعه، 21 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
شنبه، 22 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
یک شنبه، 23 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
دوشنبه، 24 اردیبهشت 97 ساعت 19:00

تئاتر سیب زمینی

16 تا 24 اردیبهشت 97
09359353074
مازندران، ساری، میدان امام -اداره ارشاد اسلامی، سالن سلمان هراتی
0
موقعیت مبلغ مانده
A 15000 0
B 10000 0
C 10000 0
ویژه 15000 0
0