وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

تئاتر
یک شنبه، 02 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
دوشنبه، 03 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
سه شنبه، 04 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
چهارشنبه، 05 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
پنج شنبه، 06 اردیبهشت 97 ساعت 19:00
جمعه، 07 اردیبهشت 97 ساعت 19:00

تئاتر کله پوک ها -ساری

02 تا 07 اردیبهشت 97
09366660386
مازندران، ساری، میدان امام -اداره ارشاد اسلامی، سالن سلمان هراتی
0
موقعیت مبلغ مانده
A 15000 0
B 15000 0
C 15000 0
ویژه 15000 0
0