وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

تئاتر
شنبه، 25 آذر 96 ساعت 19:00
یک شنبه، 26 آذر 96 ساعت 19:00
دوشنبه، 27 آذر 96 ساعت 19:00
سه شنبه، 28 آذر 96 ساعت 19:00
چهارشنبه، 29 آذر 96 ساعت 19:00
پنج شنبه، 30 آذر 96 ساعت 19:00
جمعه، 01 دی 96 ساعت 19:00
شنبه، 02 دی 96 ساعت 19:00
یک شنبه، 03 دی 96 ساعت 19:00
دوشنبه، 04 دی 96 ساعت 19:00
سه شنبه، 05 دی 96 ساعت 19:00
چهارشنبه، 06 دی 96 ساعت 19:00
پنج شنبه، 07 دی 96 ساعت 19:00
جمعه، 08 دی 96 ساعت 19:00
شنبه، 09 دی 96 ساعت 19:00
یک شنبه، 10 دی 96 ساعت 19:00

تاتر شاد : ترانه ای برای آیدا

25 آذر تا 10 دی 96
09362599819
مازندران، ساری، میدان امام -اداره ارشاد اسلامی، سالن سلمان هراتی
0
موقعیت مبلغ مانده
A 15000 0
B 10000 0
C 10000 0
ویژه 15000 0
0