وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

کنسرت سنتی
نمونه اجرا
شنبه، 18 شهریور 96 ساعت 18:00
شنبه، 18 شهریور 96 ساعت 20:00

کنسرت وحید تاج و گروه گردون

18 شهریور 96
09111117086
مازندران، ساری، میدان امام -اداره ارشاد اسلامی، سالن سلمان هراتی
0
موقعیت مبلغ مانده
A 60000 0
B 60000 0
C 50000 0
ویژه 60000 0
0