وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

برنامه های جاری
کنسرت محلی

کنسرت موسیقی مازندرانی ساور

14 تیر 98
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
جمعه، 14 تیر 98 ساعت 19:30
کنسرت محلی

کنسرت بومی زندگی مازندران

02 تیر 98
09366660386
ساری، سالن سلمان هراتی
یک شنبه، 02 تیر 98 ساعت 17:00
یک شنبه، 02 تیر 98 ساعت 20:00
کنسرت محلی

کنسرت موسیقی فولک روجا ونگ

24 خرداد 98
09369009599
بهشهر، سالن بصیرت.
جمعه، 24 خرداد 98 ساعت 20:00
همایش

سیرک بزرگ سلاطین - قرچک

23 تا 27 اردیبهشت 98
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
دوشنبه، 23 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
دوشنبه، 23 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
سه شنبه، 24 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
سه شنبه، 24 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
پنج شنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
پنج شنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
جمعه، 27 اردیبهشت 98 ساعت 19:30
جمعه، 27 اردیبهشت 98 ساعت 22:00
تئاتر

نمایش ماندن - بیرجند

06 تا 15 اردیبهشت 98
09371645686
بیرجند، سالن استاد عبدالهی
جمعه، 06 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
شنبه، 07 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
یک شنبه، 08 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
دوشنبه، 09 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
سه شنبه، 10 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
چهارشنبه، 11 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
پنج شنبه، 12 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
جمعه، 13 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
شنبه، 14 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
یک شنبه، 15 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
کنسرت محلی

کنسرت گروه موسیقی ری را

06 اردیبهشت 98
09117475921
ساری، سالن سلمان هراتی
جمعه، 06 اردیبهشت 98 ساعت 18:00
جمعه، 06 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
کنسرت سنتی

کنسرت گروه همایون(پرنیا) در قائمشهر

05 اردیبهشت 98
09111289496
قائمشهر، سالن ابن شهرآشوب
پنج شنبه، 05 اردیبهشت 98 ساعت 17:00
پنج شنبه، 05 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
همایش

سیرک بزرگ سلاطین-ساری ویژه عید نوروز

10 تا 20 فروردین 98
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
شنبه، 10 فروردین 98 ساعت 17:30
شنبه، 10 فروردین 98 ساعت 20:30
دوشنبه، 12 فروردین 98 ساعت 17:30
دوشنبه، 12 فروردین 98 ساعت 20:30
سه شنبه، 13 فروردین 98 ساعت 17:30
سه شنبه، 13 فروردین 98 ساعت 20:30
چهارشنبه، 14 فروردین 98 ساعت 17:30
چهارشنبه، 14 فروردین 98 ساعت 20:30
پنج شنبه، 15 فروردین 98 ساعت 17:30
پنج شنبه، 15 فروردین 98 ساعت 20:30
جمعه، 16 فروردین 98 ساعت 17:30
جمعه، 16 فروردین 98 ساعت 20:30
شنبه، 17 فروردین 98 ساعت 17:30
شنبه، 17 فروردین 98 ساعت 20:30
یک شنبه، 18 فروردین 98 ساعت 17:30
یک شنبه، 18 فروردین 98 ساعت 20:30
دوشنبه، 19 فروردین 98 ساعت 17:30
دوشنبه، 19 فروردین 98 ساعت 20:30
سه شنبه، 20 فروردین 98 ساعت 17:30
سه شنبه، 20 فروردین 98 ساعت 20:30
همایش

جشن چهارشنبه سوری در دنیای آرزوی ساری

28 اسفند 97
09127994795
ساری، سالن سلمان هراتی اداره ارشاد
سه شنبه، 28 اسفند 97 ساعت 19:00
کنسرت سنتی

کنسرت گروه اسفندیار - ساری

26 تا 27 اسفند 97
09118231074
ساری، سالن سلمان هراتی
یک شنبه، 26 اسفند 97 ساعت 19:00
دوشنبه، 27 اسفند 97 ساعت 19:00
کنسرت پاپ

کنسرت گروه پاپ آسپان- آمل

25 اسفند 97
09112174604
آمل، اریکه آریایی
شنبه، 25 اسفند 97 ساعت 20:00
همایش

سیرک بزرگ سلاطین- ساری تمدید شد

16 تا 24 اسفند 97
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
پنج شنبه، 16 اسفند 97 ساعت 17:30
پنج شنبه، 16 اسفند 97 ساعت 20:30
جمعه، 17 اسفند 97 ساعت 17:30
جمعه، 17 اسفند 97 ساعت 20:30
یک شنبه، 19 اسفند 97 ساعت 18:00
یک شنبه، 19 اسفند 97 ساعت 20:30
دوشنبه، 20 اسفند 97 ساعت 17:30
دوشنبه، 20 اسفند 97 ساعت 20:30
سه شنبه، 21 اسفند 97 ساعت 17:30
سه شنبه، 21 اسفند 97 ساعت 20:30
چهارشنبه، 22 اسفند 97 ساعت 17:30
چهارشنبه، 22 اسفند 97 ساعت 20:30
پنج شنبه، 23 اسفند 97 ساعت 17:30
پنج شنبه، 23 اسفند 97 ساعت 20:30
جمعه، 24 اسفند 97 ساعت 17:30
جمعه، 24 اسفند 97 ساعت 20:30
کنسرت محلی

کنسرت محلی گروه تی تی وا _ ساری

22 اسفند 97
09373440446
ساری، سالن سلمان هراتی
چهارشنبه، 22 اسفند 97 ساعت 18:00
کنسرت پاپ

کنسرت جاز گروه کاسته در ساری

17 اسفند 97
09126456689
ساری، سالن بلک‌باکس ارشاد
جمعه، 17 اسفند 97 ساعت 19:30
همایش

سیرک بزرگ سلاطین - ساری

13 تا 15 اسفند 97
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
دوشنبه، 13 اسفند 97 ساعت 17:30
دوشنبه، 13 اسفند 97 ساعت 20:30
سه شنبه، 14 اسفند 97 ساعت 17:30
سه شنبه، 14 اسفند 97 ساعت 20:30
چهارشنبه، 15 اسفند 97 ساعت 17:30
چهارشنبه، 15 اسفند 97 ساعت 20:30
کنسرت پاپ

کنسرت گروه ماکان بند در ساری

ساری، سالن سینما سپهر