وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

برنامه های جاری
کنسرت سنتی

کنسرت کیهان کلهر-ساری

28 تیر 98
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
جمعه، 28 تیر 98 ساعت 21:00
همایش

سیرک بزرگ سلاطین- رودهن

22 تا 28 تیر 98
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
شنبه، 22 تیر 98 ساعت 19:30
شنبه، 22 تیر 98 ساعت 22:00
یک شنبه، 23 تیر 98 ساعت 19:30
یک شنبه، 23 تیر 98 ساعت 22:00
دوشنبه، 24 تیر 98 ساعت 19:30
دوشنبه، 24 تیر 98 ساعت 22:00
سه شنبه، 25 تیر 98 ساعت 19:30
سه شنبه، 25 تیر 98 ساعت 22:00
چهارشنبه، 26 تیر 98 ساعت 19:30
چهارشنبه، 26 تیر 98 ساعت 22:00
پنج شنبه، 27 تیر 98 ساعت 19:30
پنج شنبه، 27 تیر 98 ساعت 22:00
جمعه، 28 تیر 98 ساعت 19:30
جمعه، 28 تیر 98 ساعت 22:00
کنسرت سنتی

کنسرت کیهان کلهر - ساری

26 تا 27 تیر 98
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
چهارشنبه، 26 تیر 98 ساعت 21:00
پنج شنبه، 27 تیر 98 ساعت 21:00
کنسرت سنتی

ارکستر بزرگ و گروه کُر کودک و نوجوان در ساری

18 تا 21 تیر 98
09119997379
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
سه شنبه، 18 تیر 98 ساعت 20:30
چهارشنبه، 19 تیر 98 ساعت 20:30
پنج شنبه، 20 تیر 98 ساعت 20:30
جمعه، 21 تیر 98 ساعت 20:30
کنسرت سنتی

کنسرت آوای چاوش- قائمشهر

20 تیر 98
09117475921
قائمشهر، سالن حر
پنج شنبه، 20 تیر 98 ساعت 21:00
کنسرت محلی

کنسرت گروه مازندرانی تتی وا در ساری

19 تیر 98
09373440446
ساری، سالن سلمان هراتی
چهارشنبه، 19 تیر 98 ساعت 18:00
کنسرت سنتی

کنسرت مشق عشق-‌قائمشهر

19 تیر 98
09111262410
قائمشهر، سالن حر
چهارشنبه، 19 تیر 98 ساعت 20:30
کنسرت محلی

کنسرت موسیقی مازندرانی ساور

14 تیر 98
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
جمعه، 14 تیر 98 ساعت 20:30
کنسرت محلی

کنسرت بومی زندگی مازندران

02 تیر 98
09366660386
ساری، سالن سلمان هراتی
یک شنبه، 02 تیر 98 ساعت 18:00
یک شنبه، 02 تیر 98 ساعت 21:00
کنسرت محلی

کنسرت موسیقی فولک روجا ونگ

24 خرداد 98
09369009599
بهشهر، سالن بصیرت.
جمعه، 24 خرداد 98 ساعت 21:00
همایش

سیرک بزرگ سلاطین - قرچک

23 تا 27 اردیبهشت 98
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
دوشنبه، 23 اردیبهشت 98 ساعت 20:30
دوشنبه، 23 اردیبهشت 98 ساعت 23:00
سه شنبه، 24 اردیبهشت 98 ساعت 20:30
سه شنبه، 24 اردیبهشت 98 ساعت 23:00
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 98 ساعت 20:30
چهارشنبه، 25 اردیبهشت 98 ساعت 23:00
پنج شنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 20:30
پنج شنبه، 26 اردیبهشت 98 ساعت 23:00
جمعه، 27 اردیبهشت 98 ساعت 20:30
جمعه، 27 اردیبهشت 98 ساعت 23:00
تئاتر

نمایش ماندن - بیرجند

06 تا 15 اردیبهشت 98
09371645686
بیرجند، سالن استاد عبدالهی
جمعه، 06 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
شنبه، 07 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
یک شنبه، 08 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
دوشنبه، 09 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
سه شنبه، 10 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
چهارشنبه، 11 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
پنج شنبه، 12 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
جمعه، 13 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
شنبه، 14 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
یک شنبه، 15 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
کنسرت محلی

کنسرت گروه موسیقی ری را

06 اردیبهشت 98
09117475921
ساری، سالن سلمان هراتی
جمعه، 06 اردیبهشت 98 ساعت 19:00
جمعه، 06 اردیبهشت 98 ساعت 21:00
کنسرت سنتی

کنسرت گروه همایون(پرنیا) در قائمشهر

05 اردیبهشت 98
09111289496
قائمشهر، سالن ابن شهرآشوب
پنج شنبه، 05 اردیبهشت 98 ساعت 18:00
پنج شنبه، 05 اردیبهشت 98 ساعت 20:00
همایش

سیرک بزرگ سلاطین-ساری ویژه عید نوروز

10 تا 20 فروردین 98
09331120052
سمنان، پارک سیمرغ
شنبه، 10 فروردین 98 ساعت 18:30
شنبه، 10 فروردین 98 ساعت 21:30
دوشنبه، 12 فروردین 98 ساعت 18:30
دوشنبه، 12 فروردین 98 ساعت 21:30
سه شنبه، 13 فروردین 98 ساعت 18:30
سه شنبه، 13 فروردین 98 ساعت 21:30
چهارشنبه، 14 فروردین 98 ساعت 18:30
چهارشنبه، 14 فروردین 98 ساعت 21:30
پنج شنبه، 15 فروردین 98 ساعت 18:30
پنج شنبه، 15 فروردین 98 ساعت 21:30
جمعه، 16 فروردین 98 ساعت 18:30
جمعه، 16 فروردین 98 ساعت 21:30
شنبه، 17 فروردین 98 ساعت 18:30
شنبه، 17 فروردین 98 ساعت 21:30
یک شنبه، 18 فروردین 98 ساعت 18:30
یک شنبه، 18 فروردین 98 ساعت 21:30
دوشنبه، 19 فروردین 98 ساعت 18:30
دوشنبه، 19 فروردین 98 ساعت 21:30
سه شنبه، 20 فروردین 98 ساعت 18:30
سه شنبه، 20 فروردین 98 ساعت 21:30
همایش

جشن چهارشنبه سوری در دنیای آرزوی ساری

28 اسفند 97
09127994795
ساری، سالن سلمان هراتی اداره ارشاد
سه شنبه، 28 اسفند 97 ساعت 20:00