وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

برنامه های جاری
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت پیمان حاجی زاده

21 تا 22 مرداد 95
09355978443
محمودآباد، مجتمع فرهنگی و هنری غدیر
پنج شنبه، 21 مرداد 95 ساعت 19:30
جمعه، 22 مرداد 95 ساعت 17:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت پاپ علیرضا کلانتری - ساری

12 تا 13 مرداد 95
ساری، سالن سلمان هراتی
سه شنبه، 12 مرداد 95 ساعت 17:30
سه شنبه، 12 مرداد 95 ساعت 20:30
چهارشنبه، 13 مرداد 95 ساعت 20:30
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت حمید حامی - ساری

14 مرداد 95
09117903100
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
پنج شنبه، 14 مرداد 95 ساعت 17:30
پنج شنبه، 14 مرداد 95 ساعت 20:30
سینما

ورک شاپ سینمایی - مسعود کرامتی

21 مرداد 95
09381178656
ساری، سالن سلمان هراتی
پنج شنبه، 21 مرداد 95 ساعت 14:00
کنسرت سنتی
نمونه اجرا

کنسرت پرواز همای - ساری

24 تیر 95
09197391178
ساری، سالن سینما سپهر
پنج شنبه، 24 تیر 95 ساعت 20:30
همایش

دکتر شاهین فرهنگ - خانواده موفق

04 تا 05 مرداد 95
09118629122
ساری، سالن آمفی تاتر هلال احمر
دوشنبه، 04 مرداد 95 ساعت 16:00
سه شنبه، 05 مرداد 95 ساعت 16:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت بنیامین بهادری - شاهرود

19 اردیبهشت 95
09117903100
شاهرود، سالن آمفی تئاتر ذوب آهن
یک شنبه، 19 اردیبهشت 95 ساعت 17:00
یک شنبه، 19 اردیبهشت 95 ساعت 20:30
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت مهدی احمدوند - بهشهر

24 اردیبهشت 95
09117903100
بهشهر، مجتمع تالار هوتو
جمعه، 24 اردیبهشت 95 ساعت 20:30
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت فرزاد فرزین - ساری

17 تا 18 اردیبهشت 95
09355978443
ساری، سالن سینما سپهر ساری -
جمعه، 17 اردیبهشت 95 ساعت 17:00
جمعه، 17 اردیبهشت 95 ساعت 20:00
شنبه، 18 اردیبهشت 95 ساعت 20:00
همایش

سمینار نگاهی نو به زندگی - دکتر شاهین فرهنگ

24 فروردین 95
09373125484
ساری، سالن سلمان هراتی
سه شنبه، 24 فروردین 95 ساعت 15:00
سه شنبه، 24 فروردین 95 ساعت 17:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت ریزال محمدی و شروین شریعت

19 تا 20 فروردین 95
09111536280
ساری، سالن سلمان هراتی
پنج شنبه، 19 فروردین 95 ساعت 17:00
پنج شنبه، 19 فروردین 95 ساعت 20:00
جمعه، 20 فروردین 95 ساعت 17:00
جمعه، 20 فروردین 95 ساعت 20:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت نوروزی محمد علیزاده - ساری

12 فروردین 95
09117903100
ساری، سالن سید رسول حسینی
پنج شنبه، 12 فروردین 95 ساعت 16:30
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت نوروزی بنیامین بهادری - ساری

10 فروردین 95
09117903100
ساری، سالن سید رسول حسینی
سه شنبه، 10 فروردین 95 ساعت 20:30
کنسرت محلی
نمونه اجرا

جشن بزرگ اقوام ایران زمین - ساری

08 فروردین 95
09355056711
ساری، سالن سید رسول حسینی
یک شنبه، 08 فروردین 95 ساعت 16:00
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت نوروزی بنیامین بهادری - سلمانشهر(متل قو)

09117903100
سلمانشهر (متل قو)، سالن آزادگان
کنسرت پاپ
نمونه اجرا

کنسرت نوروزی محمدعلیزاده - سلمانشهر(متل قو)

05 فروردین 95
09117903100
سلمانشهر (متل قو)، سالن آزادگان
پنج شنبه، 05 فروردین 95 ساعت 16:30
پنج شنبه، 05 فروردین 95 ساعت 20:30