X

وب‌سایت تخصصی فروش بلیت آنلاین کنسرت

کنسرت گروه سازوسخن

  طرح و اجرایی نو پیرامون پیوند شعر و موسیقی اصیل ایرانی، روایتی از چهار فصل زندگی

این برنامه شامل چهار بخش مجزا و روایتی ازچهار فصل باعنوان شعر وموسیقی و آواز توسط گروه چاووش با آهنگسازی نبی احمدی در دوشب به اجرای چهار برنامه مجزا خواهد پرداخت ، قابل ذکر است این چهار برنامه کاملا متفاوت از هم اجرا می شوند و درهرنوبت اجرا، راوی به همراه یک شاعر و یک خواننده وتعدادی از نوازندگان به روی صحنه می‌روند.
طبق برنامه تعیین شده قرار است ، دستگاه راست پنجگاه، دستگاه شور، دستگاه چهارگاه و داد وبیداد با اشعاری از شفیعی کدکنی و فریدون مشیری و هوشنگ ابتهاج و نیمایوشیج و شاعران حاضر در صحنه اسدالله عمادی و محمود معتقدی و محمود جوادیان کوتنایی اجرا وخوانده شود.
ضمنا دراین اجرای زنده موسیقی هنرمندان : سعید امیرکلایی، علی اصغر رستمی، حامد ضرغامی، محمود صالحی، مهدی ولی زاده، میلاد ولی زاده، حامد ایمانی، صبا پاشایی، عاطفه مقیمی و محمدرضا هاشمی ، نبی احمدی را همراهی میکنند.

تاریخ 28 سانس ساعت 18 آواز علی اصغر رستمی ، سانس 21 آواز حامد ضرغامی ، همخوان صبا پاشایی و عاطفه مقیمی

تاریخ 29 سانس ساعت 18 آواز علی اصغر رستمی ، سانس 21 آواز محمود صالحی

28 تا 29 دی 96
09117903100
مازندران، آمل، آمل، ارشاد آمل
4
موقعیت مبلغ مانده
A 50000 0
B 40000 40
C 40000 51
D 35000 75
E 35000 94
F 30000 126
G 30000 46
H 30000 96